Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
Datum prve objave: januar 2006

Naročnik: Mednarodna ustanova-fundacija Beli Golob
Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Metka Špacapan
Grafična podoba: Drago Čigon
Spletno programiranje: Damjan Mozetič

Dinamični sistemi:
Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 in 9/2001).
domov
natisni
kontakt
zemljevid strani