Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
26.08.06 TOMO KRIŽNAR - Javni poziv - Public appeal
Tomo Križnar je popotnik in borec za človekove pravice. Po njegovi zaslugi so danes v nubskih gorah na jugu Sudana mednarodni opazovalci. Pleme, ki je počasi izginevalo, po dolgih letih živi v miru. S takim prispevkom za človeštvo se res lahko le malokdo pohvali.

Spoštovani oblastniki!
V vaših rokah je usoda človeka, ki je zaprt zaradi sočutja s preganjanimi in zatiranimi. Ne dovolite, da bi plemenito srce hiralo v jetniški celici. Nanj čakajo ljudje, ki so najbolj potrebni pomoči, ter so najbolj odrezani in pozabljeni od sveta!


Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob

Ustanovitelj
Gianni Rijavec


Public appeal

Tomo Križnar is a world traveler and warrior for the human rights. Owing to him, the Nuba Mountains in Sudan are today observed by international observers. The tribe that has already becoming extinct is, after many years, again living in peace. Such contribution to the humanity is not seen by many.

Recpected governors! In your hands is the destiny of a man, who has been imprisoned because of the compasion for persecuted and suppressed. Do now allow this nobel heart to languish in a prison cell. He is waited by the people, who are most needed help and are cut and forgotten by the world!


International peace foundation White Dove

Founder
Gianni Rijavec

domov
natisni
kontakt
zemljevid strani