Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
27.09.06 Pesem BELI GOLOB - Evropska himna miru
"E V R O P S K I   A N S A M B E L “B E L I G O L O B"

“THE WHITE DOVE” EUROPEAN BAND


PESEM BELI GOLOB

SONG THE WHITE DOVE


E V R O P S K A   H I M N A   M I R U


E U R O P E A N   HYMN   F O R   P E A C E


Kratka predstavitev dosedanje prehojene poti


Gianni Rijavec je avtor glasbe in refrena za pesem Beli golob. Besedilo pesmi pa sta dve kitici Prešernove Zdravljice (Prjat'li obrodile… in Žive naj vsi narodi… ). Nastala je leta 1999, ko je bil Gianni gost na mednarodnem festivalu FORTE v Sarajevu. Idejo za besedilo je glasbeniku dal takratni predsednik ZDA g. Bill Clinton. Ob obisku Slovenije je njenim državljanom na trgu v Ljubljani govoril o Prešernovi Zdravljci, kot o pesmi, ki naj prinese mir, srečo in spravo med narode v Evropi. Prešernova univerzalna misel “Ne vrag, le sosed naj bo mejak”, je tako postala vodilo Mednarodne fundacije Beli golob pri njeni osnovni nalogi: ŠIRJENJE IDEJE O MIRU V SVETU. Prevedena je v angleščino in njen naslov je THE WHITE DOVE.

Gianni je k sodelovanju povabil popularne glasbenike iz sosednjih in drugih evropskih držav, da bi skupno zapeli in posneli univerzalno himnično pesem miru. Nastal je tako imenovani Evropski Band Aid. Sestavljajo ga: Toto Cutugno(Italija), Fernando Pereira(Portugalska), Helena Vondračkova(Češka), Alexis(Nemčija), Waterloo&Robinson(Avstrija), Petar Grašo(Hrvaška), The Platters(gostje iz ZDA) in Gianni Rijavec(Slovenija). Pesem je do sedaj posneta le v angleškem jeziku v izvedbi zgoraj navedenega Evropskega Band Aida. Posneta je bila poleti leta 2000 in prvič javno izvedena na koncertu 11.septembra 2000 v Hit šport centru v Šempetru pri Gorici.


Vizija

Ideja je, da bi pesem Beli golob postala evropska himna miru! Posnelo naj bi jo 25 popularnih pevcev, predstavnikov posameznih držav, ki sestavljajo EU. Evropski Band Aid torej v pravem pomenu besede. Predlog imena pevskega ansambla v katerem bi nastopilo 25 evropskih popularnih pevcev: EVROPSKI ANSAMBEL “BELI GOLOB”, “THE WHITE DOVE” EUROPEAN BANDdomov
natisni
kontakt
zemljevid strani