Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
16.05.13 DAROVANJE INSTRUMENTOV ZA NADARJENE OTROKE
DAROVANJE GLASBENIH INSTRUMENTOV NADARJENIM OTROKOM ZA MIR IN LJUBEZEN… SAJ GLASBA NAGOVORI ČLOVEKA HITREJE IN GLOBLJE KOT PISANA ALI GOVORJENA BESEDA…
                     
O DAROVANJU GLASBENEGA INSTRUMENTA (RAZPIS IN POGOJI)
Akcija, ki se je pri Mednarodni mirovniški fundaciji Beli golob ali krajše Fundaciji Beli golob začela že v letu 2004, se nadaljuje pod naslovom ''Glasbeni instrument za mir in ljubezen''. V tej akciji posamezniki prostovoljno darujejo glasbene instrumente nadarjenim otrokom, pri katerih doma si zaradi ekonomskih razlogov glasbenega instrumenta ne morejo privoščiti. Pridobljen instrument se posameznemu otroku podari na posebnem javnem dogodku. Do podelitve instrument hrani Fundacija Beli golob.
      ZA DAROVALCE:
Kdorkoli želi darovati glasbeni instrument, to lahko naredi tako, da svoj namen sporoči po elektronski pošti: promo@white-dove.org . Darovanje posamezniki s Fundacijo Beli golob sklenejo z namensko izpolnjenim in podpisanim obrazcem – Izjava o darovanju instrumenta.  Podatki z obrazca bodo razen imena in priimka darovalca Fundaciji zgolj za arhiv o darovanem glasbenem instrumentu oz. za obveščanje darovalca o prejemniku instrumenta in za povabilo na dogodek. Fotografija darovanega instrumenta bo objavljena na spletni strani Fundacije Beli golob in v drugih medijih v povezavi z omenjeno akcijo Fundacije.  Ime in priimek darovalca pa bosta le ob njegovi pisni privolitvi objavljena na spletni strani Fundacije Beli golob in v drugih medijih v povezavi s podarjenim instrumentom pri omenjeni akciji Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Drugače pa bodo vsi podatki shranjeni v arhivu Fundacije Beli golob.
      ZA PREJEMNIKE:
Poznate kakšnega glasbeno nadarjenega otroka, ki nima, pa bi želel pridobiti določen glasbeni instrument preko akcije ''Glasbeni instrument za mir in ljubezen'' Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob? To lahko naredite tako, da željo sporočite po elektronski pošti: promo@white-dove.org . Posamezni nadarjeni otroci oz. njihovi starši ali zakoniti zastopniki potrebo po instrumentu upravičijo z ustreznimi potrdili in z zgodbo še kandidata prejemnika, ki ostanejo v arhivu Fundacije. Do pridobitve instrumenta posamezniki najprej veljajo za kandidate prejemnikov in se za določen instrument prijavijo z izpolnjenim in podpisanim obrazcem – Izjava o kandidatu prejemnika instrumenta. (*) Ime in priimek ter zgodba kandidata prejemnika bodo le ob njegovi pisni privolitvi oz. privolitvi staršev ali njegovih zakonitih zastopnikov objavljeni na spletni strani Fundacije Beli golob v povezavi z iskanim ali tudi v drugih medijih v povezavi z nato prejetim instrumentom prejemnika pri omenjeni akciji Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. Po darovanju prejem instrumenta posamezniki oz. njihovi starši ali zakoniti zastopniki s Fundacijo Beli golob sklenejo z namensko izpolnjenim in podpisanim obrazcem – Izjava o prejemu instrumenta.  Podatki z obrazca bodo razen imena in priimka (glej stavek *) prejemnika Fundaciji zgolj za arhiv o prejetem instrumentu oz. za obveščanje prejemnika o podelitvi instrumenta. Drugače pa bodo vsi podatki shranjeni v arhivu Fundacije Beli golob.
                                 
             Mednarodna mirovniška fundacija Beli Golob
       Trnovo pri Gorici 26, 5252 Trnovo, Slovenija, Evropa,
    spletna stran: www.white-dove.org, TRR: 04750-0000964813 O projektu darovanja

 Izjava za kandidata prejemnika

 Izjava o darovanju instrumenta

 Izjava o prejemu instrumenta
domov
natisni
kontakt
zemljevid strani