Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
članstvo
1. Član Mednarodne fundacije Beli golob (v nadaljevanju fundacije) lahko postane vsakdo, ki v sebi čuti notranji mir in je pripravljen idejo o miru širiti med ljudmi (ni pomembna starost, barva kože, politična pripadnost, verska pripadnost, spol, nacionalna pripadnost…)

2. Število članov v fundaciji ni omejeno

3. Član  fundacije postane lastnik izkaznice na kateri je njegovo ime, priimek in država bivanja

4. Članstvo v fundaciji je prostovoljno, neobvezno in temelji zgolj na pripadnosti posameznika poslanstvu, ki ga ima fundacija, brez plačevanja članarine.

5. V kolikor član fundacije začuti potrebo po doniranju finačnih sredstev fundaciji, denar nakaže na TRR fundacije.

6. Namen in cilj članstva v fundaciji je v osnovi  isti kot je namen fundacije in to je: ŠIRJENJE IDEJE O MIRU V SVETU:
 • razširiti idejo o miru v vse pore človeškega življenja

 • pridobivanje novih članov (vzpostavljanje novi prijateljskih vezi)

 • pomoč pri organizaciji posameznih akcij fundacije

 • pomoč pri odmevnosti posameznih akcij fundacije (obveščanje ljudi o posameznih akcijah preko interneta, telefona, sms sporočil, pisem, neposrednega ustnega izročila, medijev…).


 • 7. Člani fundacije imajo popust (20%) pri nakupu prodajnih izdelkov fundacije (npr.: lanternic za Ogenj miru in ljubezni, razglednic, vstopnic za koncerte, CD plošč, drugih izdelkov vezanih na fundacijo Beli golob...).

  8. Člani fundacije iz svoje sredine izberejo koordinatorja članov in njegovega pomočnika, ki sta odgovorna za koordinacijo med člani, informiranje članov o dogajanju v fundaciji. Koordinator  članov fundacije ali njegov namestnik  se  udeležujeta sestankov upravnega odbora fundacije kadar je to potrebno in sta v stiku s predsednikom ali ustanoviteljem fundacije.

  9. Želja je, da so člani fundacije aktivni, kreativni. Dobrodošle so nove ideje, pobude. V kolikor posamezni član fundacije začuti željo po dogodku, zazna določen dogodek v družbi na katerega je potrebno odreagirati, to nemudoma sporoči koordinatorju ali njegovemu namestniku. Le - ta prenese pobudo upravnemu odboru fundacije, kjer se zadevo prouči in se, v kolikor je pobuda v skladu s poslanstvom fundacije,  sproži postopek za njeno realizacijo.

  10. Člani fundacije se po potrebi srečujejo na sestankih, srečanjih, ki jih po predhodnem dogovoru s predsednikom ali ustanoviteljem fundacije sklicuje koordinator ali njegov namestnik.  Vodja članstva v Sloveniji: info@white-dove.org

  domov
  natisni
  kontakt
  zemljevid strani