Beli Golob
The White Dove
La Colomba Bianca
Die Weisse Taube
16.08.14 Postavitev skulpture "DEČKA MIRU"
POSTAVITEV SKULPTURE  »DEČKA MIRU – THE BOY OF PEACE«
»SIMBOLNO DEJANJE SPRAVE«  

Trnovo pri Gorici, 31. avgust 2014


Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob bo ob 9. obletnici prižiga Ognja miru in ljubezni, 31. avgusta 2014, na Trnovem pri Gorici priredila »SIMBOLNO DEJANJE SPRAVE«. Na poti, ki vodi do skulpture »Ognja miru in ljubezni« in Spominskega parka NOB bo za dotični namen postavila skulpturo »DEČKA MIRU« - simbolni lik Slovenije - slovenskega prinašalca miru.


Deček miru (The boy of peace)

Deček miru (The boy of peace) je nastal iz zgodbe o Janezku in Ognju miru in ljubezni. Zgodba je povezana s skulpturo »Ogenj miru in ljubezni« in ognjem, ki gori v omenjeni skulpturi. V zgodbi se ogenj prikaže - razodene dečku Janezku in mu naroči, naj »Ogenj miru in ljubezni«, torej mir in ljubezen, ponese po vsem svetu. Janezek je postal - Deček miru (The boy of peace). Figura je umetniško delo slikarke, kiparke Patricije Simonič. Deček v svoji značilni Prešerni podobi simbolizira prijateljstvo in povezovanje ter kot tak pripoveduje o vrednotah slovenstva. Njegova samobitnost je zasnovana v izhodišču udejstvovanja, kar nam je v srce položil naš največji pesnik France Prešeren in kar imamo zapisano v naši nacionalni himni »ne vrag, le sosed naj bo mejak«. Osnova delovanja fundacije je miselno zasnovana v pesmi Beli golob, katere kitici sta Prešernova Zdravljica (Pr'jatli obrodile…in Žive naj vsi narodi)…z univerzalno mirovniško mislijo »ne vrag, le sosed naj bo mejak!« Sedaj je čas, ko to zagotovo najbolj potrebujemo, tako doma kot v svetu.

Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob


Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob, katere osnovni namen - naloga je širjenje ideje o miru v svetu, je nepolitična organizacija. Belina belega goloba je neomadeževana. Kot taka se počuti poklicana organizirati SPRAVNO DEJANJE s simbolom – DEČKOM MIRU, ki naj iz Slovenije ŠIRI IDEJO O MIRU V SVET.  Zaradi neobremenjenosti s preteklostjo, zaradi želje po spravi, zaradi umestitve Slovenije na pravo pot, torej pot MIRU vabi vse dobromisleče ljudi, da si podajo roko, enkrat za vselej. Ni več časa za razdvajanje, je čas za SKUPNO POT V SREČNO PRIHODNOST. Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob je globalna organizacija. Nikakršnega izključevanja na nacionalni ravni ne sme biti, če naj bi uspeli na svetovni. Ideja o »svetovnem mirovniškem letu Belega goloba« ne sme biti zaustavljena zaradi ideoloških, političnih, religioznih, etničnih, ekonomskih, sorodstvenih ali lokalnih razlogov.

Vsak od nas

Prav vsak od nas je lepo vabljen in pričakovan na dogodku »SIMBOLNO DEJANJE SPRAVE'', ki se bo zgodil 31. avgusta 2014 na Trnovem pri Gorici. Vsak od nas, ker Mednarodna mirovniška fundacija Beli golob ne razdvaja, ker je MIR pravica vseh nas in tudi dolžnost, da ga sami delimo med nami, med prijatelji, sorodniki, znanci. Ker so časi, ko je še kako pomembno, da se povežemo in stopimo skupaj, ter si skupaj aktivno prizadevamo za boljši danes, jutri. To je naloga prav vsakega izmed nas, skupaj pa bomo pri tem lahko še močnejši.
Jutri je bolj kot kadarkoli v naših rokah. Za nas in za naše otroke.

In nenazadnje, lepo vabljeni na Trnovo tudi zato, da doživite lepoto narave, tišino miru in prostranih razgledov, ki jih je na Trnovski planoti obilo in se bodo z veseljem odprli prav vsakemu izmed nas, vsakemu človeku dobre volje z mislimi v svetlo in mirno skupno prihodnost.domov
natisni
kontakt
zemljevid strani